Novo

Zahtevi tržista i stalna potreba za primenom novih tehnologija, ima veliki uticaj na kontinuirano unapređenje proizvodnog procesa u firmi "Tipoplastika" d.o.o.. Navedeni razlozi su i doveli do velike investicije u 2018 godini, kada je "Tipoplastika" d.o.o. investirala u četiri nove mašine. Kompletna investicija je sprovedena u saradnji sa renomiranim svetskim proizvodjacem, firmom "Bobst" - Švajcarska. Instalirane su najnovije mašine za bakro i flekso štampu, kasiranje i ravnu ekstruziju.

BAKRO ŠTAMPA

Bobst RS6003CH S

Mogućnost štampanja do 9 boja
Max širina trake 1020mm
Max brzina mašine 400 m/min
TAPS - Bobstov sistem za potpunu automatsku kontrolu registra
100% inspekcija štampe
Štampa matt i heat seal laka u registru
Mogućnost obostrane štampe 7+2 i 8+1.

FLEXO ŠTAMPA

Bobst 20six S

Mogućnost štampanja do 8 boja
Max širina trake 1100mm
Max brzina mašine 400 m/min
Ponavljanje štampe 370-800mm
Štampa matt i heat seal laka u registru
100% inspekcija štampe
Smart GPS - digitalni sistem podešavanja otiska pre štampe i registra

KASIRANJE

Bobst CL 850D

Max širina trake 1050mm
Max brzina mašine 450 m/min
Kasiranje sa poliuretanskim lepkom bez rastvarača
Kasiranje sa poliuretanskim lepkom sa rastvaračem

RAVNA EXTRUZIJA

Bobst Rotoextruder R400F

Širina trake 650-1300mm
Max brzina mašine 400 m/min

Mogućnost spajanja dve vrste materijala ili prevlačenja različitih vrsta monomaterijala sa rastopom LDPE, PP, co-polimera i jonomera. Materijali koji se mogu prerađivati su papir, AL-folija, razne vrste filmova: LDPE, BOPP, OPA, CPA, PET i laminata. Radi postizanja boljeg kvaliteta materijala, koriste se i prajmeri na bazi rastvaračza i vode...

2016 - TIPOPLASTIKA doo.
Powered by sonnar.io