Proizvodnja

Dizajn

Služba je specijalizovana za grafički dizajn i pripremu rešenja za štampu. Spona je između idejnog rešenja i tehničke izrade proizvoda, u stalnoj komunikaciji sa dizajnerskim kućama sa jedne i nosiocima tehnoloških postupaka sa druge strane.

Znanje i iskustvo dizajnera, uz najsavremenije informacione programe iz oblasti grafičke pripreme i štampe, omogućavaju brzu realizaciju rešenja i visok kvalitet finalnih proizvoda. Korak sa svetskim trendovima postiže se konstantnom nadogradnjom opreme i programa, edukacijom i usavršavanjem zaposlenih. Profesionalan pristup svakom poslu, implementacija kreativnih rešenja u praktične forme i stalna kontrola, put je koji vodi do poverenja, sigurnosti i zadovoljstva naših poslovnih partnera.

Izrada štamparske forme

U okviru svojih proizvodnih kapaciteta Tipoplastika poseduje kompletnu liniju za izradu štamparskih valjaka za duboku štampu koja obuhvata bakarisanje, elektromehaničko graviranje, hromiranje i poliranje, uz najsavremeniju opremu svetskih proizvođača Deatwyler i Hell.

Štampa

Dugogodišnjim iskustvom u tehnologiji flekso i duboke štampe, savremenom opremom i konstantnom edukacijom, praćenjem najnovijih dostignuća iz ovih sfera i implementacijom istih, omagućen je najbolji kvalitet štampe na fleksibilnim materijalima.

Duboka štampa izvodi se na mašini sa devet boja, sa mogućnošu obostrane štampe jedne ili dve boje. Mašina je opremljena najsavremenijim sistemom za praćenje procesa koji se sastoji od sistema kamera sa 100% inspekcijom kao i “taps” sistemom za postizanje apsolutnog registra boja.

Štamparija poseduje i manju mašinu za duboku štampu za nanošenje hladnog lepka pomoću koga se postiže lako otvaranje i zatvaranje proizvoda.

Flekso štampa se izvodi na mašini sa osam boja, koja je opremljena GPS sistemom za registar, i kao i mašina za duboku štampu sistemom kamera sa 100% inspekcijom. Mašina ima mogućnost štampe različitih fleksibilnih mono materijala, kao i višeslojnih papirnih laminata. Štampa se fotopolimernim pločama ili beskonačnim slivovima.

Laminacija

Proces laminacije izvodi se u cilju dobijanja višeslojnih fleksibilnih folija različitog sastava i svojstava u zavisnosti od zahteva kupca, lepkovima sa i bez rastvarača kao i ekstruzionom laminacijom rastopa polietilena ili polipropilena. U sva tri procesa ostvaruje se visokokvalitetna veza spojenih slojeva.

Ekstruzija

U okviru svojih proizvodnih kapaciteta Tipoplastika poseduje liniju za proizvodnju troslojnog polietilenskog filma, procesom duvane koekstruzije. Moguća je izrada transparentnih, mat i belih polietilenskih filmova različitih fizičkih svojstava.

Procesom ravne ekstruzije proizvode se cast poliamidni filmovi različitih debljina koji su namenjeni za izradu visokobarijernih ambalažnih materijala za vacuum pakovanja.

Ekstruzionom laminacijom i prevlačenjem proizvode se laminatni fleksibilni filmovi namenjeni pakovanju prehrambenih, neprehrambenih i farmaceutskih proizvoda. Proces prevlačenja izvodi se pomoću rastopa polietilena.

Finalno sečenje i konfekcioniranje

Finalno sečenje izvodi se na šest različitih linija, visoke preciznosti.

Na linijama za konfekcioniranje omogućena je izrada kesa različitih kombinacija materijala, oblika i dimenzija, kao i izrada tabaka.

Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta obavlja se u sklopu laboratorije i obuhvata ulazno ispitivanje repromaterijala, procesno ispitivanje u svim fazama procesa proizvodnje, kontrolu poluproizvoda i završnu kontrolu gotovog proizvoda.

Sve laboratorijske metode su zvanično propisane i dokumentovane, a laboratorijski uređaji etalonirani.

2016 - TIPOPLASTIKA doo.
Powered by sonnar.io