AMBLAŽA ZA NAJBOLJE

Tehnologija

Dizajn

Služba koja je specijalizovana za grafički dizajn i pripremu rešenja za štampu, predstavlja sponu između idejnog rešenja i tehničke izrade proizvoda, i stalno je u dogovoru sa dizajnerskim kućama sa jedne i nosiocima tehnoloških postupaka sa druge strane.

Znanje i iskustvo naših dizajnera, uz najsavremenije informacione programe iz oblasti grafičke pripreme i štampe, omogućavaju brzu realizaciju rešenja i visok kvalitet finalnih proizvoda. Korak sa svetskim trendovima postižemo nadogradnjom stare i nabavkom nove opreme i programa, a posebno edukacijom i usavršavanjem zaposlenih. Ova služba profesionalano pristupa svakom poslu i implementaciji kreativnih rešenja u praktične forme, a kontrola nad proizvodnim operacijama je put koji vodi do poverenja, sigurnosti i zadovoljstva naših poslovnih partnera.

Izrada štamparske forme

Izrada štamparske forme podrazumeva izradu fotopolimernih klišea koji se koriste kao štamparska forma za flekso štampu, kao i izradu štamparskih valjaka za duboku (roto) štampu.

Za izradu fotopolimernih klišea posedujemo CTP i prateću opremu, proizvođača DuPoint model BARCO, a za izradu (bakarisanje, elektromehaničko graviranje, hromiranje i poliranje) štamparskih valjaka, koristimo mašine poznatih svetskih proizvođača Daetwyler i HELL

Štampa

Dugogodišnje iskustvo u dubokoj i u flekso tehnologiji i savremena oprema omagućuju nam najbolji kvalitet štampe na fleksibilnim materijalima.

“Tipoplastika” doo poseduje dve mašine za duboku (ROTOMEC) i jednu za flekso (TACHYS) štampu. U postupku smo nabavke još dve štamparske mašine (jedna za flekso i jedna za duboku štampu) renomiranog svetskog proizvođača BOBST.

Kaširanje

Kaširanje lepkovima bez rastvarača se izvodi na mašini VARIOCOATER LF sa dvokomponentnim lepkovima sa 100% suve materije.

Kaširanje lepkovima sa rastvaračem se izvodi na mašini KROENRT sa dvokomponentnim lepkovima na bazi poliuretana.

Kaširanje voskom na mašini Holweg primenjuje se za kombinacije spajanja papira sa Al folijom.

Spajanje materijala na mašini ER-WE-PA II-III deo sastoji se u spajanju dva materijala (ko)ekstruzionim rastopom iz dizne.

Ekstruzija

Ekstruzija se sastoji u spajanju dva materijala (ko)ekstruzionim rastopom iz dizne. Rastop iz dizne može biti mono, na primer samo polietilen, a može se u zavisnosti od krajnje strukture sastojati od dva do pet slojeva. Tehnološki postupak livenja filma duvanom koekstruzijom je sledeći: Iz ekstrudera se pripremljeni termoplastični rastvor, pomoću alata za duvani film (glave za duvanje, odnosno dizne) oblikuje u cilindrični crevni film koji se spljoštava u sistemu za izvlačenje i namotava na namotaču u rolne finalnih dimenzija. Obrazovanje creva se postiže time što se rastop koji izlazi iz prstenastog zazora dizne na glavi za duvanje u toku procesa izvlačenja podupre spoljašnjom i unutrašnjom strujom vazduha i istovremeno duva na željeni format. Od cast filmova proizvodimo poliamidne filmove namenjene za izradu visokobarijernih ambalažnih materijala za vakuum pakovanja i pakovanja u inertnoj atmosferi.

Dorada

Tehnološki postupak uzdužnog rezanja se sastoji u uzdužnom sečenju već gotovih rolni materijala na trake širine koje zahteva kupac, odnosno mašina za pakovanje. Sečenje se vrši noževima ili žiletima postavljenih na osovinu nosača noževa ili žileta na zadate dimenzije. Isečene trake se namotavaju na unapred definisane hilzne na namotačima, a ivični otpad se odvodi i balira. Rolne se potom stavljaju na euro paletu, umotavaju streč folijom i isporučuju u magacin gotovog proizvoda

Pored uzdužnog rezanja, na zahtev kupca možemo raditi kese i tabake različitih oblika i od različitih meterijala.

Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta podrazumava operativne postupke i aktivnosti usmerene na praćenje procesa proizvodnje i uklanjanje uzroka potencijalnih neusaglašenosti.

„Tipolastika“ doo poseduje laboratoriju u kojoj se vrši ulazno ispitivanje repromaterijala, procesno ispitivanje u svim fazama tehnološkog procesa proizvodnje i završna kontrola gotovog proizvoda.

Sve laboratorijske metode su zvanično propisane i dokumentovane, radi se na uređajima koji su etalonirani, a radno osoblje je obučeno i odgovarajuće stručne spreme, što obezbeđuje ostvarivanje zahteva u pogledu praćenja kvaliteta proizvoda.