Naš tim

Menadžment

Generalni direktor
Svetislav Vidić
Tehnički direktor
Dragan Petrović
Komercijalni direktor
Zoran Savić
Direktor proizvodnje
Dejan Popović
Rukovodilac kontrole kvaliteta
Ljiljana Rašić

Poslovni sekretar

Posolovni sekretar
Milica Todorović

Služba prodaje

Menadžer prodaje
Ljiljana Vesković
Menadžer prodaje
Jasna Ilić
Menadžer prodaje
Slavica Milutinović
Menadžer prodaje
Lazar Božović
Referent prodaje
Olivera Ilić
Referent prodaje
Nataša Ponjavić

Služba nabavke

Šef nabavke
Biljana Petrović
Referent nabavke
Miroslava Pašajlić
Referent nabavke
Dragana Milošević

Služba repropripreme

Šef repropripreme
Vesna Delevska
Dizajner
Ljiljana Acović
Dizajner
Vesna Filipović
Dizajner
Milica Vučetić
Dizajner
Marija Žvegelj

Rukovodioci radnih jedinica

Šef štampe
Goran Simić
Rukovodilac R.J. dorada
Boško Nedeljković
Rukovodilac održavanja
Momčilo Joksimović
Rukovodilac R.J. štamparske forme
Aleksandar Kojović

Tehnologija

Dipl.ing.tehnologije
Marija Popović
Dipl.ing.tehnologije
Marija Popović Radović
Dipl.ing.preh.tehnologije
Bojana Zarić
Dipl.ing.tehnologije
Aleksandra Trajkovska
Dipl.ing.tehnologije
Nataša Milovanović

2016 - TIPOPLASTIKA doo.
Powered by sonnar.io